Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

``

SYSTEMPARTNERS copying & printing solution s.r.o.  v oblasti outsourcingu spolupracuje s více než 100 společnostmi převážně v ústeckém regionu a v Praze. Tyto služby nabízíme déle než 15 let, proto se domníváme, že můžeme zákazníkům nabídnout v oblasti outsourcingu vysokou kvalitu služeb.   

outsourcing služeb nebo zařízení včetně služeb
Zákazník neinvestuje z vlastních finanční zdrojů a odpadá mu povinnost zajišťování materiálu a servisu pro každodenní provoz technologií. Zákazník kupuje od SYSTEMPARTNERS pouze hotovou službu ve sjednané kvalitě a rozsahu.


nájem zařízení
Zákazník technologie nenakupuje, ale získává do nájmu na smluvní dobu, po které má možnost technologie odkoupit nebo je ve stavu opotřebovaném ponechat SYSTEMPARTNERS k ekologické likvidaci. Výhodou je například získání dlouhodobé záruky na technologie.


smlouva All In
SYSTEMPARTNERS účtuje zákazníkovi smluvenou cenu za kopii, tisk, fax, apod… Zákazníkovi nevznikají žádné další náklady na provoz zařízení.


Dovolte nám ve Vaší společnosti převzít 100% zodpovědnost v oblasti tisku a my splníme následující úkoly:

  1. snížíme výdaje na každou vytištěnou stránku a garantujeme vám velmi významnou úsporu Vašich peněz
  2. provedeme návrh a realizaci nového moderního tiskové řešení, které Vám zajistí rychlý přehled o výdajích či objemu, přesně podle Vašich požadavků a kdykoliv budete potřebovat    
  3. výrazně zvýšíme kvalitu tiskových výstupů, práci s nimi a jejich finální zpracování
  4. od doby realizace již nebudete mít žádné starosti se zajištěním souvisejících služeb, jako jsou objednávání zboží, objednávání servisu strojů, objednávání vlastní či externí podpory IT, náklady na materiál skladem a mnohé jiné.