Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

``

 

Informační technologie stejně jako my ze SYSTEMPARTNERS copying & printing solution s.r.o. zohledňují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce. Zaměřujeme se při své práci především na  informace, jelikož počítače nepracují s ničím jiným, než s daty (informacemi). Díky naším dvacetiletým zkušenostem, podporou získávanou přímo od výrobců a poctivému přístupu k práci Vám nabízíme následující servisní činnosti:

 1. hardwarové čištění počítačů
 2. administrace operačních systémů PC stanic a serverů
 3. instalace operačních systémů, rozšiřujících aplikací
 4. údržba, ladění chodu operačních systémů
 5. instalace periferií, komponent hardware
 6. opravy pracovních stanic, optimalizace jejich výkonu
 7. zapůjčení pracovní stanice, PC
 8. kontroly funkčnosti antivir. aktualizací a testů
 9. periodické zálohy dat
 10. hloubková analýza virového napadení
 11. obnova, instalace pracovní stanice po napadení
 12. řešení požadavků formou vzdáleného přístupu
 13. budování, opravy síťových rozvodů
 14. diagnostika serverů, síťových rozvodů a prvků
 15. doporučení, komplexní sladění optimálního software
 16. administrace WEBových stránek a EMAILových účtů
   

Níže uvádíme některé z nabízených služeb v oblasti servisu informačních technologií.

Basic Pack
Reakční doba technika: 24 hod.
Doporučujeme pro: malé firmy, které pracují se standardními daty.

Tato sada poskytuje zákazníkovi základní balík služeb, který řeší služby v podobě administrace operačních systémů stanic a serverů, údržby + ladění chodu operačních systémů, dále také instalace periferií a zálohy dat v delším intervalu (1x / měsíc).

Medium Pack
Help-desk: 8:00 – 16:00 hod.
Reakční doba technika: 12 hod.
Doporučujeme pro: střední firmy, které pracují s neveřejnými daty.

Střední sada poskytovaných služeb obsahuje IT služby v podobě administrace operačních systémů stanic a serverů, údržby + ladění chodu operačních systémů, rozšířeno o pilotní instalace operačních systémů včetně rozšiřujících aplikací. Je zde také v daleko větším rozsahu podchycena problematika hardware - MEDIUM PACK řeší samozřejmě instalace periferií ale také již HW komponent, dále zahrnuje opravy pracovních stanic a případné optimalizace jejich výkonu. Z oblasti síťové problematiky je zde podchycena diagnostika serverů, síťových rozvodů a prvků. Dále v tomto PACKu nemohla být opomenuta prevence ohledně virové problematiky, která obsahuje doporučení a sladění optimálního software včetně kontroly funkčnosti aktualizací a testů. Balík obsahuje zálohy dat v kratším intervalu (1x / 14dní).

Profi Pack
Hepl-desk: 8:00 – 16:00 hod.
Reakční doba technika: 6 hod.
Doporučujeme pro: větší a střední firmy, které pracují s vysoce zabezpečenými daty.

Profesionální balík je nejobsáhlejší sada IT služeb, zahrnuje veškerý objem odborné práce sady MEDIUM PACK který je dále rozšířen o PROFI zákaznické služby, detailněji: řešení požadavků formou vzdáleného přístupu, administrace WEBových stránek, administrace EMAILových účtů. V oblasti virové problematiky je dále také podchycena hloubková analýza virového napadení, obnova - instalace pracovní stanice po napadení. V oblasti síťové problematiky zde lze také řešit budování, opravy síťových rozvodů. Dále je zde k dispozici zápůjčka pracovní stanice. Zálohy jsou ošetřeny v PROFI stylu formou denní automatizované zálohy.