Chci toner Chci servis Chci kafe
premier accredited partner

``

Proč zákazníci volí některou z forem outsourcingu služeb či nájmu zařízení ?
Pokud chce firma, která působí v tržním prostředí, být úspěšná, musí se soustředit především na aktivity, které jsou pro ní přímým zdrojem zisku nebo hlavním předmětem její činnosti.  Aby se management firmy zatěžoval se starostmi spojenými s provozem kancelářské techniky, informačními technologiemi nebo dílčími marketinkovými aktivitami je jistě nežádoucí, a mohly by mít záporný dopad na hlavní ziskouvou činnost firmy.

Co firmy vede k takovému rozhodnutí ?
Především snaha více zefektivnit pracovní proces. Docílit při stávajících nákladech větší produktivity. Mnohdy snížit náklady na provoz a investice do kancelářské techniky.
Tato tendence je vedena logickou snahou firem, zbavit se zátěže vnitrofiremních procesů, které dokážou jiné firmy poskytnout ekonomicky výhodněji.

Jaké jsou výhody přechodu od využívání vlastních zdrojů k využívání externích zdrojů ?
Jak bylo popsáno výše: především ekonomický přínos – firma se může naplno věnovat své hlavní činnosti a není zatížena starostmi plynoucími ze zajišťování servisu, objednávek, výběrových řízení, pravidelného servisu, apod.

  • Dále optimalizace nákladů a efektivní řízení výdajů firmy.
  • Samozřejmě vyšší kvalita a více možností v oblasti například práce s dokumenty.
  • V dnešní době i lepší dostupnost informací a lepší bezpečnost informací.
  • Operativní řešení v případě výpadku, okamžité náhradní řešení, které muže v závislosti na smlouvě zajistit třeba i nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Lepší finanční plánování díky rozvržení investic do několika let životnosti a provozuschopnosti zařízení.
  • Rozhodně i ektivnější dostupnost a využití vlastních personálních zdrojů.
  • A v neposlední řadě využívání nových technologií a díky tomu často i zvýšení vlastní produktivity práce.